Методична проблема школи:

"Формування життєвої компетентності випусника школи як основа успіху та самовдосконалення"

Завдання методичного об`єднання:

- Формування особистості, якій притаманні висока культура, широкий кругозір, творчі здібності.

- Створення банку даних обдарованих дітей.

- Підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, виставках.

- Участь у виставці ППТ.

- Впровадження новітніх технологій у практику роботи.

- Формування в учнів уміння самостійно працювати з дитячою кногою, різними джерелами.

В школі працюють методоб`єднання:

- Вчителів математики, фізики та інформатики - керівник Т.М.Магльована;

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу - керівник О. А. Романенко;

- природничих дисциплін - керівник І.О.Омельченко;

- вчителів початкових класів та вихователів ГПД - керівник Н. П. Гарнага-Гудкова;

- фізичної культури, трудового навчання, технологій, музичного та образотворчого мистецтва - керівник С. В. Коцуренко;

- класних керівників - керівник Л. В. Бандура;

Методична робота в школі передбачає такі напрями:

· поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні;

· вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної школи;

· освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

· освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;

· систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

· упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

Методична робота (схеми)

Кiлькiсть переглядiв: 690